YOUR IDEAL PARTNER FOR CONQUERING THE ALBANIAN MARKET

 

Çezar Kurti

LEARN ALBANIAN

MËSIMI I DYZETË - LESSON 40

1. KTHIMI I GJERGJ KASTRIOTIT NË KRUJË

THE RETURN OF GERGJ KASTRIOTI IN KRUJE

(Excerpt from "History of Skenderbeg" by Fan S. Noli)

A.

Në mur, përsipër vatrës, varej një shpatë e kohëve të vjetra, që s'e ngre dot njeriu i sotëm as me dy duar. Qe shpata e Kastriotëve, e mbajtur brez pas brezi prej trimave që nxori ajo derë e shkëlqyer.

Turqit osmanë e shkelën dhe e plaçkitën kështjellën, por shpatën s'e nganë, se asnjë s'qe i zoti ta përdorte.

Vojsava e varfër ngre kryet shpesh dhe e shikon atë shpatë dhe sytë i mbushen me lot. Qan nëna për një bir, qan dhe shpata për një burrë!...

Ç'u bë ai djalë, ku është ai trim? Gjer kur do të valojë mbi fortesën e Krujës ai flamur i urryer i tiranit të huaj? Gjer kur do ta presë nëna të birin, Kruja të zotin, Shqipëria të atin, bota trimin që s'ka shok.

Por përnjëherësh hapet dera dhe hyn brenda një luftëtar i hijshëm, fisnik e madhështor, hundëshkabë, sypetrit, me mjekër të gjatë të dre-dhur, i veshur me çelik, i armatosur gjer në dhembë...

Vojsava kthehet, e shikon, përpiqet të ngrihet, por qëndron si e ngrirë nga kjo pamje e papritur. Fërkon sytë, se mos sheh ëndërr. Luftëtari është gjallë i shoqi, Gjon Kastrioti, por më i ri, më i bukur, më i lartë.

"Në mos je hije a fantazmë, që vjen të gënjesh një plakë të varfër, një qyqe të neveritur, ti je im bir, ti je Gjergji im... Fol! Fol! Mos më mundo...".

Por luftëtari nuk flet dot. Ai, të cilit s'i vrenjteshin sytë kur i binin shigjetat dhe gjylet si breshër mbi supet, as nga qindra të vrarë e të plagosur rrotull, qan tani si çilimi, bie më gjunjë, i puth dorën princeshës së nderuar, por lotët e mbytin e s'thotë dot: "Unë jam". Po nëna e mori vesh. E njohu nga syri, e njohu nga fytyra, e njohu nga sjellja. Pastaj e njohu më mirë Shqipëria dhe bota nga ato që bëri. Ai qe i tërë dhe i gjallë, Gjergj Kastrioti...

B. TRANSLATION:

An old sword, that today's man could not lift with both hands, hung above the fireplace. It was the sword of the Castriot family, used for generations by the brave men that wonderful family had raised.

The Ottoman Turks occupied and looted the castle but did not move the sword, since none of them were able to use it.

Poor Vojsava often lifts her head and looks at the sword and gets teary-eyed. The mother cries for her son, the sword cries for a man!

Where is that boy, what happened to that brave man? How long will the odious flag of the foreign tyrant flutter over the castle of Kruje?

How long will this mother have to wait for her son, the Kruje for her lord, Albania for her father, the world for the indispensable brave man?

All of a sudden, the door opens and a handsome warrior enters, noble, magnificient, hook-nose, eagle-eyed, with a long curly beard, dressed to the teeth in a suit of armor.

Vojsava turns and looks at him, tries to stand up, but instead remains as if frozen from this unexpected sight. She wipes her eyes, thinking it is a dream. The warrior is alive and strangely resembles her husband, Gjon Castrioti, but younger, better looking and taller.

"You are not a shadow or a phantom that comes to fool an old lady? You are my son, you are my Gjergj... Speak, speak please don't torture me..."

But the warrior cannot speak. He, whose eyes did not blink from the arrows and the cannon balls that fell like hailstones on his shoulders, or from the sight of hundreds of dead and wounded bodies, now cries like a child, kneeling as he kisses the hand of the princess, but cannot speak through his tears: "It is me." And the mother understands. She recognizes him by his eyes, from his face, she recognizes him from his manners. Albania and the world recognizes him more for his deeds. He was there entirely and alive, Gjergj Kastrioti himself...

(Translated by I. Hajrizi ).

VOCABULARY:

përsipër - above

vatër-a - fireplace

varem - to hang

shpatë - sword

kohët e vjetra - old, antique

ngre - to lift

njeri i sotëm - today's men

as - nor, neither

me dy dyar - with both hands

qe - was

i mbajtur - used

brez pas brezi - for generations

trim - brave man

derë - family

i shkëlqyer - splendid, wonderful

shkel - to occupy

plaçkit - to loot, to pillage

kështjellë-a - castle

ngas - to touch

se (sepse) - because

asnjë - nobody

i zoti - to be able

përdor - to use

i(e) varfër - poor

ngre kryet - to lift the head

sytë i mbushen me lotë - to get teary-eyed

qaj - to cry

burrë-i - man, brave man

gjer kur - how long

zot - lord

valon - to flutter

flamur-i - flag

i(e) urryer - odious, hateful

i huaj - foreign

tiran-i - tyrant

pres - to wait

i zoti - able, talented

që s'ka shok - indispensable

por - but

përnjëherësh - all of a sudden

i(e) hijshëm - handsome

fisnik - honorable, gentleman

madhështor - grand, magnificent

hundëshkabë-a - hook-nosed

sypetrit - hawk-eyed

syshqiponjë - eagle-eyed

mjekërr - beard

i dredhur - curled, curly

i veshur me çelik - in a suit of armor

i armatosur gjer në dhëmbë - dressed to the teeth

kthehem - to turn back, to return

përpiqem - to try

qëndroj - to stay up

i ngrirë - frozen

pamje - sight, view

i papritur - sudden, unexpected

fërkoj sytë - to wipe the eyes

sheh endërr - to dream

luftëtar-i - warrier

është gjallë i shoqi - strongly resembles her husband

në mos je - if you are not

hije-a - shadow

fantazëm-a - phantom, ghost

gënjej - to fool

plakë-a - old lady

qyqe-ja - cuckoo (here: lonesome lady)

i neveritur - repugnant (here: abandoned)

mos më mundo - don't torture me

nuk flet dot - cannot speak

vrenjt sytë - to blink

shigjetë-a - arrow

gjyle - cannon ball

si breshër - like hailstones

sup-i - shoulder

qindra - hundreds

i vrarë - killed, dead

i plagosur - wounded

si çilimi - like a child

bie në gjunjë - kneel down

puth dorën - to kiss the hand

princeshë - princess

i(e) nderuar - honorable

mbytem nga lotët - to break into tears

marr vesh - to understand

fytyrë - face

sjellje - manners

nga ato që bëri - from his deeds

qe i tërë dhe i gjallë - he was there entirely and alive

Content Back

 

   

 

 

 

 

Albanian Translations

Translation

Localization

Procedure

Resources

Terms and Conditions

About us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

 

 

 

 

Çezar Kurti — "Learn Albanian — Mësoni shqip" — Legas, (P.O. Box 040328, Brooklyn, New York 11204), 1996.Copyright©1997 by Çezar Kurti.

   
© Copyright Albanian Translations 2003. All rights reserved.