YOUR IDEAL PARTNER FOR CONQUERING THE ALBANIAN MARKET

 

Çezar Kurti

LEARN ALBANIAN

MËSIMI I GJASHTË - LESSON 6

I. KLIMA E TIRANËS - THE TIRANE CLIMATE

A .

Xh. Smithi: Unë ndodhem për herë të parë në Tiranë, por mund të them se më pëlqen klima e saj.

M. Drini: O, Tirana ka klimë të mirë, të butë. Tani në verë, siç e ke vënë re edhe vetë, megjithëse ditët janë të nxehta, mëngjeset dhe mbrëmjet janë të freskëta.

Xh. Smithi: Po, në mëngjes ajri është i freskët, i tejdukshëm dhe plot dritë nga dielli mjaf i shëndritshëm. Në mbrëmje qielli është veçanë-risht i bukur, ai është i zi në blu dhe plot yje xixëllues. Më pëlqejnë shumë mëngjeset dhe mbrëmjet e Tiranës. Po vjeshta si është?

M. Drini: Edhe vjeshta është e ngrohtë. Në fund të vjeshtës nisin shirat dhe ajri bëhet mjaft i lagësht. Por nuk është aq ftohtë. As dimri nuk është i ftohtë. Vetëm ka lagështirë.

Xh. Smithi: Pranvera është e bukur, me siguri!

M. Drini: Pranvera është vërtet e bukur. Por ajo është tepër e shkurtër. Pas shirave të gjatë, natyra lulëzon vrullshëm, por menjëherë bëhet nxehtë dhe nis vera.

Xh. Smithi: Mua më pëlqen klima e butë e Tiranës!

B . TRANSLATION

J. Smith: This is my first time in Tirane but I can say already that I like its climate.

M. Drini: Oh, yes, Tirane has a good, moderate climate. In summer time as you can see, the days are hot but the mornings and the evenings are cool.

J. Smith: You are right, the morning air is fresh, clear and full of light from the shinning sun. In the evening the sky in particular is beautiful, with its deep blue color filled with sparkling stars. I love mornings and evenings in Tirane. How is the fall here?

M. Drini: The fall is also warm. Towards the end of fall it begins to rain and the air becomes humid but it does not get very cold. The winter is not as cold either but there is humidity.

J. Smith: The spring is probably very nice, isn't it?

M. Drini: The spring is very nice, indeed. But it is very short. After the long rains, nature flourishes quickly, then it gets hot and the summer begins.

J. Smith: I like the moderate climate of Tirane.

C. QUESTIONS - ANSWERS

- Çfarë klime ka Tirana?

What kind of climate does Tirane have?

- Tirana ka klimë të mirë, të butë.

The climate in Tirane is nice and warm.

- Si janë ditët në verë?

How are the days in the summer?

- Në verë ditët janë të nxehta.

The days are hot in the summer.

- Po mëngjeset dhe mbrëmjet si janë?

What about the mornings and evenings?

- Mëngjeset dhe mbrëmjet janë të freskëta.

The mornings and the evenings are fresh and cool.

- Si është ajri në mëngjes? How is the air in the morning?

- Në mëngjes ajri është i freskët, i tejdukshëm.

In the morning the air is fresh and clear.

- Si është qielli në mbrëmje?

How does the sky look in the evening?

- Në mbrëmje qielli është veçanërisht i bukur, i zi në blu dhe plot yje xixëllues.

In the evening the sky is particularly beautiful, with its deep blue color and it is full of sparkling stars.

- Të pëlqen klima e Tiranës?

Do you like the climate of Tirane?

- Po, më pëlqen shumë. Yes, I like it very much.

II. GRAMMAR

1 THE PLURAL OF THE INDEFINITE AND DEFINITE NOUNS

The plural of the masculine indefinite nouns is formed by adding or -e to the singular: një shqiptar - disa shqiptarë, një amerikan - disa amerikanë, një mëngjes - disa mëngjese .

The same endings or -e are used to form the plural of the feminine indefinite nouns: një ditë - disa ditë, një amerikane - disa amerikane, një lule - disa lule .

The plural of both masculine and feminine definite nouns is formed by adding -t to the indefinite nouns in plural: disa shokë - shokët, disa amerikanë - amerikanët, disa lule - lulet).

Here are more examples:

Indefinite form Definite form

Masculine

një mësim - disa mësime mësimi - mësimet

një shok - disa shokë shoku - shokët

një francez - disa francezë francezi - francezët

një fjalor - disa fjalorë fjalori - fjalorët

Feminine

një mbrëmje - disa mbrëmje mbrëmja - mbrëmjet

një shoqe - disa shoqe shoqja - shoqet

një shqiptare - disa shqiptare shqiptarja - shqiptaret

një fjalë - disa fjalë fjala - fjalët

Exercise 1.

Change the following nouns into the definite and indefinite plural forms.

Example: një hotel - disa hotele hoteli - hotelet

një anglez anglezi

një krah krahu

një gjerman gjermani

një turist turisti

një gazetar gazetari

një dritare dritarja

një dhomë dhoma

një angleze anglezja

një turiste turistja

një lule lulja

2. THE ADJECTIVE

Used as a modifier, the adjective in Albanian is placed after the noun and agrees with it in gender and in number, for example:

një mëngjes i ftohtë (m.s.)- disa mëngjese të ftohta (m.pl.)- (a cold morning - (some) cold mornings) ; një ditë e ftohtë (f.s.) - disa ditë të ftohta (pl. f.) - (a cold day - (some) cold days) . During the declension of the noun the adjective remains unchangeable.

Unlike in English, the adjectives in Albanian are usually accompanied by the connective article, which is determined by the gender and the number of the noun. The connective articles are: i, e, të. The connective article i is used before the adjective with a singular masculine noun in indefinite or definite form, for example:

një shok i mirë - shoku i mirë (a good friend - the good friend )

një hotel i ri - hoteli i ri (a new hotel - the new hotel)

një dimër i ftohtë - dimri i ftohtë (a cold winter - the cold winter)

If it is a feminine noun in indefinite or definite form, the connective article e is used before the adjective, for example:

një verë e nxehtë - vera e nxehtë (a hot summer - the hot summer)

një ditë e bukur - dita e bukur (a nice day - the nice day)

një dhomë e madhe - dhoma e madhe (a big room - the big room)

With plural nouns of either gender, the article is used for the indefinite and e for the definite form, for example:

disa shokë të mirë - shokët e mirë (some good friends - the good friends).

disa ditë të bukura - ditët e bukura (some nice days - the nice days)

Here are some more examples:

The indefinite form

Singular Plural

Masculine

një gazetar i mirë (a good reporter) disa gazetarë të mirë

një mur i lartë (a high wall) disa mure të lartë

një vit i vështirë ( a hard year) disa vite të vështirë

Feminine

një shoqe e mirë (a good friend) disa shoqe të mira

një vajzë e re (a young girl) disa vajza të reja

një ditë e nxehtë ( a hot day) disa ditë të nxehta

The definite form

Masculine

gazetari i mirë (the good reporter) gazetarët e mirë

muri i lartë ( the high wall) muret e larta

viti i vështirë ( the hard year) vitet e vështira

Feminine

shoqja e mirë (the good friend) shoqet e mira

vajza e re (the young girl) vajzat e reja

dita e nxehtë (the hot day) ditët e nxehta

A small group of adjectives (veror, dimëror, pranveror, interesant, historik etc.) are used without an article, for example:

një ditë pranverore (a summer day)

dita pranverore ditët pranverore

një libër interesant (an interesting book)

libri interesant librat interesantë

një vend historik (a historic place)

vëndi historik vendet historike

With the linking verb jam adjectives are used to form the predicate (the predicate nominative), for example:

ditët janë të nxehta the days are hot

mëngjeset janë të freskëta the mornings are fresh

ajri është i tejdukshëm the air is clear

qielli është i bukur the sky is nice (beautiful)

Exercise 2.

Translate into English:

Qyteti është i madh. Parku është i gjelbër. Dimri është i ftohtë. Vera është e nxehtë. Pranvera është e bukur.

Exercise 3.

Change the following phrases into plural:

Example: një mësim i ri - disa mësime të reja - mësimet e reja

një qytet i ri (a new city) qyteti i ri

një libër i bukur (a nice book) libri i bukur

një pritje e ngrohtë (an warm wellcome) pritja e ngrohtë

një turist i huaj (a foreign tourist) turisti i huaj

një dimër i ftohtë (a cold winter) dimri i ftohtë

një turiste e huaj (a foreign tourist) turistja e huaj

një letër e shkurtër (a breaf letter) letra e shkurtër

një mbrëmje e freskët (a fresh evening) mbrëmja e freskët

një vajzë e bukur (a nice girl) vajza e bukur

një natë e nxehtë (a hot night) nata e nxehtë

një dhomë e madhe (a big room) dhoma e madhe

një godinë e lartë (a high building) godina e lartë

VOCABULARY:

klim/ë-a - climate

ndodhem për herë të parë - This is my first time I...

shoh - to see

se - that

e saj - hers

i(e) mirë - good

i(e) butë - moderate

në verë - in the summer

siç e ke vënë re edhe vetë - as you have noticed yourself

megjithëse - although

i(e) nxehtë - hot

i(e) freskët - fresh, cool

i(e) ngrohtë - warm

ajër-ajri - air

i tejdukshëm (m) - clear, transparent

e tejdukshme (f) - clear, transparent

plot dritë - full of light

mbrëmj/e-a - evening

veçanërisht - particularly

i(e) bukur - beautiful

i zi në blu - deep blue

qiell-i - the sky

diell-i - the sun

vjeshtë-a - fall, autumn

dimër - dimri - the winter

pranverë-a - the spring

në fund të vjeshtës - at the end of fall

shi-u (pl. def. shirat) - the rain

nisin shirat - begins to rain

i(e) lagësht - humid

lagështir/ë-a - humidity

i(e) ftohtë - cool

vërtet - really, indeed

i(e) gjatë - long

i(e) vogël - small

i(e) shkurtër - short

lulëzon - flourish

vrullshëm - vigorously

natyrë-a - nature

menjëherë - immediately, abruptly, suddenly

bëhet nxehtë - becomes hot

nis vera - the summer begins

i shndritshëm (m.) - shiny, splendid

e shndritshme (f.) - shiny, splendid

xixëllues - sparkling

yll - star

nuk është aq - it is not as

me siguri - surely

fjal/ë-a - word

punë-a - work

lule-ja - flower

vajzë-a - girl

i madh (e madhe) - big

i(e) huaj (noun)- foreigner,

i(e huaj (adject.)- foreign, extraneous, alien

Content Back Next

 

 

   

 

 

 

 

Albanian Translations

Translation

Localization

Procedure

Resources

Terms and Conditions

About us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

 

 

 

 

Çezar Kurti — "Learn Albanian — Mësoni shqip" — Legas, (P.O. Box 040328, Brooklyn, New York 11204), 1996.Copyright©1997 by Çezar Kurti.

   
© Copyright Albanian Translations 2003. All rights reserved.